Projectes científics

Nacres > Què fem?


Autor: Maite Vázquez Luis
Estudiem les poblacions de la nacra, veiem quines àrees es troben afectades pel possible patogen i com s’està dispersant. Avaluem també els factors que podrien jugar un paper important en la mortalitat.

Tenir dades d’aquesta mortalitat, un seguiment científic i la divulgació de la problemàtica, juguen un paper cabdal per entendre el que està passant, així com avaluar la recuperació de las poblacions i finalment proposar mesures de gestió i mitigació per reduir la possibilitat d’un esdeveniment semblant en el futur.

Aquest estudi forma part d’un projecte que s’ha iniciat en l'àmbit nacional i que suposa un primer pas en direcció a un projecte internacional coordinat. El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) és el promotor d’una proposta que coordina el COB-IEO (Centre Oceanogràfic de Balears - Institut Espanyol d’Oceanografia) on participen també investigadors de l’IMEDEA (Institut Mediterrani d’Estudis Avançats CSIC-UIB), així com altres investigadors d’altres institucions nacionals.

Webs i altres enllaços d'interès:

· Web del projecte Pinna del COB. www.ba.ieo.es/pinna/

· Pàgina Facebook del SEM, Pinna nobilis, mol·lusc de l’Any 2017. www.facebook.com/MOLUSCO2017SEM/

· Pàgina EUNIS sobre la nacra en l’Agencia Europea del Medi Ambient. eunis.eea.europa.eu/species/291

· Bases ecològiques preliminars per a la conservació de les espècies d’interès comunitari a España: Invertebrats. Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Madrid (en castellà). Pinna nobilis

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]