Projectes científics

Herbeis marins en reproducció > Què fem?


Autor: Enric Ballesteros
Els investigadors de l’IMEDEA conjuntament amb científics d’altres institucions fa anys que estudiem quina és la distribució de les diferents espècies de fanerògames marines, quin és el seu estat de conservació i a quines pressions estan exposades. Malgrat que cada cop en sabem més coses, encara ens falta conèixer alguns aspectes crítics per a poder gestionar correctament aquestes espècies clau de l’ecosistema marí.

Un d’aquests aspectes és la reproducció. Sabem que la reproducció sexual mitjançant flors i fruits és molt important per a aportar variacions genètiques que permetin a les futures generacions adaptar-se als canvis ambientals, com el canvi climàtic. L’aparició de flors i fruits és molt variable en el temps i l’espai i ens sol passar desapercebuda. És per això que la xarxa d’observadors i observadores que formem tots plegats és una eina clau per a poder estudiar-la.

Webs i altres enllaços d'interès:

· Atles d’herbeis marins d’Espanya. www.ieo.es/web/ieo/atlas-praderas-marinas

· World Seagrass Association. wsa.seagrassonline.org

· Seagrass Net. Global Seagrass Monitoring. www.seagrassnet.org

· Algae base. www.algaebase.org

· Project Seagrass. www.projectseagrass.org

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]