Observador : Detalls

Observacions fetes: 18 Observacions
63216

Veure les seves observacions aquí.

Nom entitat:

CIMAR - UA

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

El Centro de Investigación Marina (CIMAR) es un centro activo de investigación, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Pola y la Universidad de Alicante. Las actividades principales son: i) investigación en el ambiente marino; ii) docencia universitaria de grado y postgrado; y iii) educación ambiental, dirigida a los centros educativos y público en general.

Ciutadans relacionats:

Àrea de seguiment:

Costa Valenciana-Alicantina

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]