Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom entitat:

Grupo Inv. Ecología y Conservación Marina - Universidad de Murcia

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Investigación en ecología marina (peces, bentos, áreas marinas protegidas, conservación, gobernanza)

Ciutadans relacionats:

Àrea de seguiment:

Costa de Múrcia

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]