Observador : Detalls

Observacions fetes: 17 Observacions
17

Veure les seves observacions aquí.

Nom:

Arnau

Cognoms:

Ribera Tort

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Estudiant de Batxillerat

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]