Observador : Detalls

Observacions fetes: 8 Observacions
125

Veure les seves observacions aquí.

Nom entitat:

Consorci El Far

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

El Consorci El Far és una entitat pública formada per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Autoritat Portuària de Barcelona. L’entitat té com a finalitat promoure i desenvolupar la cultura del mar a través de programes educatius i de formació.

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]