Observador : Detalls

Observacions fetes: 3 Observacions
21

Veure les seves observacions aquí.

Nom:

Carolina

Cognoms:

Campillo Campbell

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Llicenciada en Biologia per l'Universitat Autònoma de Barcelona.
MSc Remote Sensing,image processing and applications (University of Dundee- Escòcia)
Treballat 6 anys al CEAB en la gestió de la pesquería de lluç a Namibia dins del marc de Cooperació Espanyola.
Actualment coordinadora del projecte d'estudi del fons marí Els Jardins Submergits de La Selva.

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]