Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom entitat:

IES GILABERT DE CENTELLES

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Som una població costera que està patint una forta regressió de la costa.

Àrea de seguiment:

Costa Valenciana-Alicantina

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]