Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom entitat:

Norwegian Institute for Water Research

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

We at NIVA work with coastal ecology, particularly habitat building species (such as kelp forests and seagrass meadows) and variations and changes in nature, including regime shifts (caused by e.g. sea urchin grazing). We work with species and habitat distribution modelling at both local , regional and global scales.

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]