Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom:

Ana Belén

Cognoms:

Jódar Pérez

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Soy oceanóloga y máster en análisis y gestión de ecosistemas mediterráneos en proceso.

Àrea de seguiment:

Costa Valenciana-Alicantina

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]