Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom:

Jordi

Cognoms:

Enrique Ferrada

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Navegant veler, practique buceig apnea ocasionalment. Visc a Oliva entre València i Alcant

Àrea de seguiment:

Costa Valenciana-Alicantina

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]