Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom entitat:

Institut Euclides (Pineda de Mar)

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

L'Institut Euclides està a Poblenou (Pineda de Mar), un barri i un municipi que viuen de cara al mar, un ecosistema que estimem i volem conèixer i cuidar.

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]