Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom:

Tania

Cognoms:

Lopez Gonzalez

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Tenemos una escuela náutica en la costa Cantabrica. Navegamos muy habitualmente entre Cantabria y Pais Vasco. Hacemos travesias, regatas... Nos pasamos muchas horas en la superficie marina!!

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]