Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom entitat:

Ajuntament de Calvià

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Des del Servei de Medi Natural i Urbà de l'Ajuntament de Calvià es duen a terme neteges de litoral i fons marins, durant tot l'any amb diferents entitats i clubs de busseig. A més de campanyes de conscienciació i sensibilització ambiental.

Ciutadans relacionats:

Àrea de seguiment:

Illes Balears

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]