Observador : Detalls

Observacions fetes: 2 Observacions
2

Veure les seves observacions aquí.

Nom:

Gonzalo

Cognoms:

Mucientes Sandoval

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Biólogo marino. Trabajo con tiburones pelágicos

Pertanyo a:

Instituto de Investigaciones Marinas Vigo

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]