Observador : Detalls

Observacions fetes: 172 Observacions
1675

Veure les seves observacions aquí.

Nom entitat:

GEN-GOB Eivissa

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Sóc Agnès Vidal, educadora ambiental al GEN-GOB Eivissa i col-laborem amb vosaltres amb Plastic 0 a les escoles.

Ciutadans relacionats:

Àrea de seguiment:

Illes Balears

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]