Observador : Detalls

Observacions fetes: 2 Observacions
2

Veure les seves observacions aquí.

Nom:

Jorge

Cognoms:

Diogène

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Investigador microalgues i toxines marines

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]