Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom:

andrea

Cognoms:

mucedola

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

almost 40 years of ocean servant ... if the ocean will die we will disappear ... my background is oceanography and marine sciences
I am the Ocean4future director and I am engaged in marine and environment education. Besides I am coordinating NO PLASTIC AT SEA 2017 campaign.

Àrea de seguiment:

Costa Andalusa Mediterrània

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]