Observador : Detalls

Observacions fetes: 8 Observacions
8

Veure les seves observacions aquí.

Nom entitat:

CREATURE DEL MARE ONLUS

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

marine ecosystem and its biodiversity

finding investigation of the situation of the Lazio coast coasts and beaches and other Italian regions through direct visits from the mainland and the sea

Inform the competent authorities of degraded areas and / or polluted;

environmental education projects at schools in order to teach respect of the sea and development of the maritime landscapes

Search news and significant events in specific areas related to marine biodiversity and disclosure of relevant technical and scientific advice on its website

Hiking and environmental education aimed at groups

scientific and educational projects

Promoting maritime culture through sport in sustainable sea.

Àrea de seguiment:

Costa Andalusa Mediterrània

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]