Observador : Detalls

Observacions fetes: 2 Observacions
2

Veure les seves observacions aquí.

Nom:

Alfonso

Cognoms:

Siciliano

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

12 years experience in marine biology and my job:
PhD in Experimental Marine Ecology

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]