Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom:

Naroa

Cognoms:

Silva Álvarez

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Hago buceo como hobby, además estoy terminando el grado de ciencias ambientales

Àrea de seguiment:

Costa Andalusa Mediterrània

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]