Observador : Detalls

Observacions fetes: 14 Observacions
14

Veure les seves observacions aquí.

Nom:

Miquel

Cognoms:

Planas Oliver

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Investigación en Signátidos (peces pipa y caballitos de mar). Investiagdor principal del Proyecto Hippoparques.

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]