Observador : Detalls

Observacions fetes: 3 Observacions
21

Veure les seves observacions aquí.

Nom:

Joseba

Cognoms:

Santiago Vidaurre

Adreça postal:

-

Població:

-

Provincia:

-

Pais:

-

Biografia:

-

Enllaços:

Data registre:

2012-04-02

Observadors registrats

Correu electrònic:

Contrasenya:

Recuperar contrasenya

Observació nova

Apunta't hi

Destaquem

Crustacis decàpodes

Dardanus calidus

Juan Antonio
Torres Balaguer

Comentari de l'investigador/a

P.Abelló: Muchas gracias, la coloración rosada, hábitat y tipo de rugosidad de las pinzas permiten diferenciar a esta especie de Dardanus arrosor, con pinzas de aspecto escamoso y hábitat fangoso o fangoso-arenoso.

Veure