Observador : Detalls

Observacions fetes: 3 Observacions
21

Veure les seves observacions aquí.

Nom:

Joseba

Cognoms:

Santiago Vidaurre

Adreça postal:

-

Població:

-

Provincia:

-

Pais:

-

Biografia:

-

Enllaços:

Data registre:

2012-04-02

Observadors registrats

Correu electrònic:

Contrasenya:

Recuperar contrasenya

Observació nova

Apunta't hi

Destaquem

Crustacis decàpodes

Carcinus aestuarii

Pablo
Ruiz

Comentari de l'investigador/a

P. Abelló: Hola Pablo, se trata de Carcinus aestuarii, antes denominado Carcinus mediterraneus. Se trata de un cangrejo de aguas salobres y deltaicas. Lo has encontrados en su hábitat típico: desembocaduras de rios y zonas de lagunas costeras y "aiguamolls". Es una especie endémica del Mediterráneo, muy similar a su especie hermana atlántica Carcinus maenas.

Veure