Observació : Detalls

Data:

13/Desembre/2017 (11:00)

Latitud:

38.8896

Longitud:

1.2247

Validada

Plàstic 0

Varietat de tamanys

Foto:

Detalls:

- Mostreig seguint el protocol de Plàstic 0
Coordenada inicial 38.8896495, 1.2247717
Coordenada final 38.8900717, 1.2245605

Tipus de parcel·la

A

B

T
Nombre de parcel·las
Pes microplàstics (gr) 5.89 35.74
Nº partícules microplàstic 247 1412
Pes mesoplàstics (gr) 20.56 132.87
Nº partícules mesoplàstic 107 440

Comentaris:

Mostres analitzades amb el CEIP Santa Agnès i l'educadora ambiental, atès que han aparegut tanta quantitat de plàstics ( especialment parcel·la T5 ) que ha estat impossible analitzar totes les mostres durant l'activitat al centre educatiu.

Observador

GEN-GOB Eivissa

Data de creació: 2017-12-24 18:55:21 | Data d'edició: 2018-04-03 17:15:13

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]