Observació : Detalls

Data:

10/Agost/2018 (08:00)

Latitud:

41.4487

Longitud:

2.2534

Plàstic 0

Meso Plàstic

Foto:

Composició MACRO Plàstic:

- Fragments rígids
- Fragments laminars
- Fibres
- Burilles
- Fragments esponjosos-escumosos

Detalls:

- Mostreig seguint el protocol de Plàstic 0
Coordenada inicial 41.4487, 2.2534
Coordenada final -

Tipus de parcel·la

A

B

T
Nombre de parcel·las
Pes microplàstics (gr)
Nº partícules microplàstic
Pes mesoplàstics (gr) -
Nº partícules mesoplàstic 9
A la natura
    - A la platja o les roques
Analitzat al laboratori
    - Altres anàlisi

Comentaris:

El fragmento que se encuentra en la categoría "ALTRES" es cartón/papel.

Observador

Adrián
Gallardo Martín

Data de creació: 2019-01-02 20:04:15

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]