Observació : Detalls

Data:

22/Agost/2015 (09:00)

Latitud:

39.492

Longitud:

2.4666

Esponges amenaçades

Sense identificar/No sé

Foto:

Hàbitat:

Paret vertical

Fondària (m):

-

Afectació (%):

No afectada

Temperatura (ºC):

27

Comentaris:

Estas esponjas negras por esta zona tienen un gran tamaño de hasta 50 cm.

Observador

Juan Antonio
Torres Balaguer

Data de creació: 2015-08-25 19:58:59 | Data d'edició: 2015-08-25 20:11:48

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]