Observació : Detalls

Data:

22/Agost/2015 (09:00)

Latitud:

39.492

Longitud:

2.4666

Esponges amenaçades

Sense identificar/No sé

Foto:

Hàbitat:

Extra plom

Fondària (m):

-

Afectació (%):

-

Temperatura (ºC):

20

Comentaris:

Estas esponjas están por el fondo rocoso colonizando grandes superficies.

Observador

Juan Antonio
Torres Balaguer

Data de creació: 2015-08-25 19:56:49 | Data d'edició: 2015-08-25 20:12:50

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]