Observació : Detalls

Data:

20/Juny/2015 (09:00)

Latitud:

39.492

Longitud:

2.4666

Esponges amenaçades

Sense identificar/No sé

Foto:

Hàbitat:

Extra plom

Fondària (m):

-

Afectació (%):

No afectada

Temperatura (ºC):

17

Comentaris:

Esta especie esta muy extendida en fondos rocosos a 34m al borde de fondos de arena, alcanzando buenos tamaños.

Observador

Juan Antonio
Torres Balaguer

Data de creació: 2015-06-21 18:44:41 | Data d'edició: 2015-06-21 18:48:55

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]