Observació : Detalls

Data:

11/Abril/2015 (11:00)

Latitud:

39.492

Longitud:

2.4666

Esponges amenaçades

Sense identificar/No sé

Foto:

Hàbitat:

Extra plom

Fondària (m):

-

Afectació (%):

No afectada

Temperatura (ºC):

15

Comentaris:

Esta esponja esta muy expandida por un fondo de grandes rocas a 30,00m habiendo ejemplares que han colonizado grandes áreas de las rocas.

Observador

Juan Antonio
Torres Balaguer

Data de creació: 2015-04-13 13:31:11 | Data d'edició: 2015-04-13 14:32:03

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]