Observació : Detalls

Data:

23/Gener/2015 (11:00)

Latitud:

39.534

Longitud:

2.5894

Esponges amenaçades

Sense identificar/No sé

Foto:

Hàbitat:

Extra plom

Fondària (m):

-

Afectació (%):

No afectada

Temperatura (ºC):

14

Comentaris:

Este ejemplar se había desarrollado entre las ramas del falso coral, Myriapora truncata.

Observador

Juan Antonio
Torres Balaguer

Data de creació: 2015-02-16 17:27:55 | Data d'edició: 2015-02-16 17:29:48

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]