Observació : Detalls

Data:

19/Agost/2012 (11:00)

Latitud:

42.3166

Longitud:

3.3332

Esponges amenaçades

Petrosia ficiformis

Nom comú: Petrosia

Foto:

Hàbitat:

Paret vertical

Fondària (m):

-

Afectació (%):

No afectada

Temperatura (ºC):

-

Comentaris:

Hi havia 3 individus de Peltodoria atromaculata a sobre, un d'uns 2-3 cm i dos que no arribavena 1 cm

Observador

Manel
Bolivar

Data de creació: 2012-08-21 01:21:13

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]