Observació : Detalls

Data:

10/Agost/2014 (11:00)

Latitud:

41.198

Longitud:

1.6726

Esponges amenaçades

Sense identificar/No sé

Foto:

Hàbitat:

Fons sorra

Fondària (m):

-

Afectació (%):

-

Temperatura (ºC):

-

Comentaris:

-

Observador

Pablo
Ruiz

Data de creació: 2014-08-13 10:54:44

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]