Observació : Detalls

Data:

05/Agost/2012 (16:00)

Latitud:

42.2854

Longitud:

3.2995

Esponges amenaçades

Axinella damicornis

Foto:

Hàbitat:

Paret vertical

Fondària (m):

-

Afectació (%):

-

Temperatura (ºC):

18

Comentaris:

-

Observador

Anna
Carratalà Ripollès

Data de creació: 2012-08-06 14:33:05

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]