Observació : Detalls

Data:

08/Juny/2014 (19:00)

Latitud:

39.534

Longitud:

2.5926

Esponges amenaçades

Sense identificar/No sé

Foto:

Hàbitat:

Extra plom

Fondària (m):

-

Afectació (%):

-

Temperatura (ºC):

19

Comentaris:

Este ejemplar esta en una zona de frecuentes corrientes en un desplome de rocas a 24m sobre fondo de arena.

Observador

Juan Antonio
Torres Balaguer

Data de creació: 2014-06-09 19:50:00 | Data d'edició: 2014-06-09 20:01:39

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]