Observació : Detalls

Data:

25/Juny/2012 (11:00)

Latitud:

39.462

Longitud:

2.4715

Esponges amenaçades

Axinella damicornis

Foto:

Hàbitat:

Fons sorra

Fondària (m):

-

Afectació (%):

No afectada

Temperatura (ºC):

20

Comentaris:

Estava en la profundidad de 40 metros abajo de la boya 4 en la Isla del Toro

Observador

LENKA
JUSKANICOVA

Data de creació: 2014-05-22 16:26:36 | Data d'edició: 2014-05-24 05:02:54

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]