Observació : Detalls

Data:

13/Març/2014 (10:00)

Latitud:

41.8480

Longitud:

3.1388

Esponges amenaçades

Sense identificar/No sé

Foto:

Hàbitat:

Paret vertical

Fondària (m):

-

Afectació (%):

No afectada

Temperatura (ºC):

-

Comentaris:

Hi reconec Phorbas tenacior però no sé identificar l'esponja incrustant groga ni la negra.

Observador

Albert
Pessarrodona Silvestre

Data de creació: 2014-05-20 21:31:57

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]