Observació : Detalls

Data:

04/Maig/2014 (11:00)

Latitud:

39.534

Longitud:

2.5926

Esponges amenaçades

Phorbas fititius

Foto:

Hàbitat:

Extra plom

Fondària (m):

-

Afectació (%):

No afectada

Temperatura (ºC):

16

Comentaris:

Estas esponjas están en una pared colonizada por falsos corales y parasitando sobre ellos.

Observador

Juan Antonio
Torres Balaguer

Data de creació: 2014-05-04 19:19:27 | Data d'edició: 2014-05-04 19:24:32

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]