Observació : Detalls

Data:

23/Febrer/2014 (11:00)

Latitud:

39.534

Longitud:

2.5926

Esponges amenaçades

Axinella verrucosa

Foto:

Hàbitat:

Extra plom

Fondària (m):

-

Afectació (%):

No afectada

Temperatura (ºC):

13

Comentaris:

Este ejemplar junto a unas cuantas mas se encuentran sobre unas grandes rocas en una zona de corrientes.

Observador

Juan Antonio
Torres Balaguer

Data de creació: 2014-02-24 19:38:54 | Data d'edició: 2014-02-24 19:52:01

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]