Observació : Detalls

Data:

04/Gener/2014 (11:00)

Latitud:

39.4733

Longitud:

2.5227

Esponges amenaçades

Oscarella lobularis

Foto:

Hàbitat:

Extra plom

Fondària (m):

-

Afectació (%):

No afectada

Temperatura (ºC):

15

Comentaris:

Este ejemplar estaba adherida a una alga codium bursa habiendo las mismas esponjas sobre otros sustratos como rocas y otras esponjas.

Observador

Juan Antonio
Torres Balaguer

Data de creació: 2014-01-06 11:21:46 | Data d'edició: 2014-01-06 11:38:21

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]