Observació : Detalls

Data:

01/Novembre/2013 (10:00)

Latitud:

39.5345

Longitud:

2.5894

Esponges amenaçades

oscarella lobularis

Foto:

Hàbitat:

Extra plom

Fondària (m):

-

Afectació (%):

No afectada

Temperatura (ºC):

23

Comentaris:

Estas esponjas parece ser que parasitan sobre falsos corales y demás colonias de hidrozoos.

Observador

Juan Antonio
Torres Balaguer

Data de creació: 2013-11-01 20:45:03

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]