Observació : Detalls

Data:

02/Juliol/2013 (19:00)

Latitud:

41.199

Longitud:

1.6762

Esponges amenaçades

Sense identificar/No sé

Foto:

Hàbitat:

-

Fondària (m):

-

Afectació (%):

-

Temperatura (ºC):

-

Comentaris:

desconozco si podría tratarse de una esponja.

Observador

Pablo
Ruiz

Data de creació: 2013-07-02 22:54:41

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]