Observació : Detalls

Data:

23/Març/2013 (12:00)

Latitud:

41.198

Longitud:

1.6726

Esponges amenaçades

Sense identificar/No sé

Foto:

Hàbitat:

-

Fondària (m):

< 5

Afectació (%):

-

Temperatura (ºC):

-

Comentaris:

encontrada en la playa.

Observador

Pablo
Ruiz

Data de creació: 2013-03-24 11:52:40

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]