Observació : Detalls

Data:

16/Març/2013 (11:00)

Latitud:

39.5345

Longitud:

2.5894

Esponges amenaçades

Sense identificar/No sé

Foto:

Hàbitat:

Extra plom

Fondària (m):

-

Afectació (%):

< 25

Temperatura (ºC):

14

Comentaris:

Esta espoja tengo dudas de cual es pero la suelo ver tanto en rocas o en los rizomas de la posidonia estando presente en distintas cotas de profundidad e incluso bajo grietas profundas.

Observador

Juan Antonio
Torres Balaguer

Data de creació: 2013-03-18 12:56:57 | Data d'edició: 2013-03-18 13:00:09

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]