Observació : Detalls

Data:

16/Març/2013 (11:00)

Latitud:

39.5345

Longitud:

2.5894

Esponges amenaçades

Axinellia verrugosa

Foto:

Hàbitat:

Extra plom

Fondària (m):

-

Afectació (%):

No afectada

Temperatura (ºC):

14

Comentaris:

Esta esponja esta en una zona de rocas expuestas a corrientes de fondo a unos 23 mts y en una zona donde seencuentran varios ejemplares junto a otras especies de esponjas y ascidias con muchos gusanos anelidos.

Observador

Juan Antonio
Torres Balaguer

Data de creació: 2013-03-18 12:51:00 | Data d'edició: 2013-10-23 10:16:03

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]