Observació : Detalls

Data:

30/Setembre/2018 (11:00)

Latitud:

39.7607

Longitud:

3.4065

Esponges amenaçades

Sarcotragus fasciculatus

Foto:

Hàbitat:

-

Fondària (m):

-

Afectació (%):

-

Temperatura (ºC):

21

Comentaris:

ejemplar de Sarcotragus fasciculatus, en Cala Matzoc

Observador

Antoni
Febrer Mesquida

Data de creació: 2019-02-17 19:26:28 | Data d'edició: 2019-02-18 08:13:32

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]