Observació : Detalls

Data:

26/Octubre/2017 (11:00)

Latitud:

40.0553

Longitud:

4.1405

Nacres

Pinna nobilis

Foto:

Fondària (m):

-

Temperatura (ºC):

-

Hàbitat:

Praderia de Posidonia oceanica

Evidència d'impactes:

Cap

Protocol d’afectació:

No

Estat de salut:

-

Amplada màxima:

-

Comentaris:

-

Observador

Carlos
Quetglas Jansà

Data de creació: 2018-02-09 12:12:21

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]