Observació : Detalls

Data:

03/Maig/2019 (11:00)

Latitud:

41.198

Longitud:

1.6726

Herbeis marins en reproducció

Zostera noltei

Nom comú: Broza, Dwarf eelgrass

Foto:

Estructures reproductores:

Cap

Abundància d'estructures reproductores:

Cap

Tipus d'herbei:

Herbei continu

Evidència d'impactes:

Evidències d'ancoratge

Fondària (m):

< 5

Hàbitat:

Fons de sorra

Temperatura (ºC):

-

Comentaris:

Aparece también coincidiendo con el paso de los barcos de pesca.

Observador

Pablo
Ruiz

Data de creació: 2019-05-03 21:12:05

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]