Observació : Detalls

Data:

03/Agost/2017 (18:00)

Latitud:

39.572

Longitud:

2.3103

Atenció coralls!

Cladocora caespitosa

Nom comú: Madrèpora mediterrània, Madrépora Mediterránea, Mediterranean pillow coral

Foto:

Hàbitat:

Bloc

Fondària observació (m):

20–25

Cens d'afectació:

Cens fondària (m):

25

Colònies no afectades (individus):

-

Colònies afectades (individus):

- Mortalitat
1 Bleaching

Total colònies censades (individus):

1

Comentaris:

En la profundidad de 25 m era esta colonia del 6cm ancho con los polipos transparentes vivos pero sin microalgas.

Observador

LENKA
JUSKANICOVA

Data de creació: 2017-08-04 18:48:01

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]