Observació : Detalls

Data:

13/Juliol/2017 (11:00)

Latitud:

38.8679

Longitud:

1.2108

Atenció coralls!

Cladocora caespitosa

Nom comú: Madrèpora mediterrània, Madrépora Mediterránea, Mediterranean pillow coral

Foto:

Hàbitat:

Escull

Fondària observació (m):

15–20

Cens d'afectació:

No

Comentaris:

Encontrada en la zona conocida como es Grum de Sal, en el islote de sa Conillera. En esta zona se encuentran algunas colonias dispersas

Observador

Cristina Amanda
Tur

Data de creació: 2017-07-28 19:08:24 | Data d'edició: 2017-07-28 19:10:47

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]