Observació : Detalls

Data:

14/Juliol/2017 (13:00)

Latitud:

41.1423

Longitud:

1.4163

Atenció coralls!

Leptogorgia sarmentosa

Foto:

Hàbitat:

Paret

Límit superior població (m):

-

Cens d'afectació:

No

Comentaris:

Sense rastre de filamentoses (7 m)

Observador

Enric
Pena Franch

Data de creació: 2017-07-27 22:46:43

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]